Adresgegevens

Stichting Huibert van Saane

Postbus 5825
1410GA Naarden

email: info@stichtinghuibertvansaane.nl

Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien ingediend via het daartoe bestemde aanvraagformulier op de website. Aanvragen via de post zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Registratie

De Stichting Huibert van Saane is statutair gevestigd te Zeist en is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer  41180544.

De Stichting Huibert van Saane is een Algemeen Nut Beogende Instelling (beschikking van 14 juni 2010). Het RSIN nummer luidt 8050 87278.

De stichting is een vermogensfonds.