Aanvraagformulier donatie Stichting Huibert van Saane

Gegevens organisatie

Gegevens aanvraag

Hieronder kunt u de gehele aanvraag per brief uploaden, op deze plek volstaat een korte samenvatting.

Verplichte bestanden

Indien u niet beschikt over een voor de aanvraag verplicht document, dan kunt u op die plek een brief (in .word of .pdf) uploaden waarin u toelicht waarom u daarover niet beschikt.
Click or drag a file to this area to upload.
Hier kunt u uw aanvraag nader toelichten. De Stichting stelt het op prijs indien concreet wordt aangegeven hoe het gevraagde bedrag tot stand is gekomen en – indien toegewezen – zal worden aangewend. Voorts kunnen zaken worden toegelicht als de geschiedenis van de organisatie, eerdere projecten, drijfveren, toekomstvisie, enzovoorts.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Meest recente jaarrekening van uw organisatie, inclusief balans en winst- en verliesrekening (indien niet voorhanden, dan volstaan concepten)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.